archív 

16/2005

... heslo ...

heslo

... predám zabehnutú malú predajňu, sortiment originálna indická kozmetika ...
0516sl
... predám traktor pred dokončením ...
0516au

... vezmem do podnájmu ženu po 40-ke ...
0516
... predám kozmetiku a make-up za polovičné ceny ...
0516vs
... prijmem brigádničku na vonkajší predaj slnečných okuliarov pred OD Prior ...
0516pr
... predám pentium II, III, IV, výhodné ceny ...
0516el

 späť