archív 

35/2005

... heslo ...

katastro

... AUTODOPRAVA  8+1 miestnymi busmi. Rýchlo - bezpečne ...
doprava

... Agentúra CPR opatrí vaše deti u vás doma kvalifikovanou opatrovateľkou detí - guvernantkou. Opatrovanie je pod kontrolou agentúry a spĺňa podmienky Občianskeho zákonníka ...
opatera

... Lietajúca reklamná plocha na paraglidingovom krídle. Lietam po celej SR ...
kridla

... Výhodne predám kompletnú výbavu na lovenie rýb v Nórsku ...
rybolov

... Predám nové porcelánové umývadlá š. 80 (šedé, ružové, zelené, biele) á 3500,- Sk, š. 100 (zelené) 6500,- Sk, š. 130 (dvojité šedé) 6500,- Sk, závesné WC ružové, za 2500,- Sk ...
zachod

... Hľadám externú prácu osobnej ochrany ženám, podnikateľom. Mám OS pre ochranu osôb a majetku, zbrojný preukaz + vlastná zbraň, VP, vlastný automobil ...
ochrana

... Hľadáme 2 pomocníkov na kamenárske práce. Murár vítaný ...
kamenar

... Hľadám v TN učiteľa arabčiny ...
turista

... Mesto vyhlasuje "VEREJNÚ-OBCHODNÚ SÚŤAŽ" na odpredaj majetku - "Byt č. 201 na 2. poschodí v dome súp. č. 676 (ul. Športovcov)" - garsónka 16,01 m2. Cena bytu: je vo výške minimálne 130000,- Sk. Záujemci o odkúpenie bytu môžu zasielať svoje ponuky v zalepenej obálke s označením PONUKA "Byt č. 201 v dome súp. č. 676 - NEOTVÁRAŤ" v termíne do 9.9.2005 do 14.00 h. Ponuka musí obsahovať: a) Osobné údaje charakterizujúce totožnosť. b) Návrh kúpnej ceny. Kritériom pri vyhodnotení ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť zo súťaže ponuky neobsahujúce všetky požadované náležitosti. Zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a vyhlásiť súťaž ako neúšpešnú v prípade, že ani jedna z ponúk nebude pre predávajúceho výhodná. Obhliadku bytu si záujemci môžu dohodnúť telefonicky ...
neotvara

... Predám RD na samote s veľkou ovocnou záhradou ...
samota

... Predám RD v Zliechove ...
zliechov

 späť