ROBIN?!!!Tak takéto až priam nechutnosti odmietame komentovať! (O neznámej po boku Robina Giba sa nám podarilo zistiť len krstné meno Pamela.)