každý kydá

PRIŠLO TERAZ DO MÓDY
ROZŠIROVAŤ SLOBODY
A TAK TEDA KDE JE CHYBA
KAŽDÝ KYDÁ KAŽDÝ KYDÁ

MÔŽEŠ VRAVIEŤ VESELO
ČO SA PREDTÝM NESMELO
A TAK TEDA VŠADE IBA
KAŽDÝ KYDÁ KAŽDÝ KYDÁ

KAŽDÝ SI HNEĎ NAVYKOL
ŽE MÔŽE MLIEŤ JAZYKOM
MÁLOKTO VŠAK ROZUM PRIDÁ
KAŽDÝ KYDÁ KAŽDÝ KYDÁ

PRVÝ KYDÁ NA DRUHÉHO
DRUHÝ KYDÁ NA TRETIEHO
A TEN TRETÍ TEN LEN CIVÍ
JE NEJAKÝ PODOZRIVÝ

LEN SA NAŇHO POZRITE
AKO MLČÍ ZARYTE
NEBOJUJE ZA ZMENY
JE NEJAKÝ ZELENÝ
A PRI KAŽDOM ĎALŠOM KYDE
OD ŽALÚDKA ZLE MU PRÍDE