odtnite mu hlavu

ODTNITE MU HLAVU
NECH NEVYTŔČA Z DAVU
NEPOTREBUJEME TAKÝCH OZEMBUCHOV
NECH SI JU NOSÍ POD PAZUCHOU

ABY SME SI BOLI VŠETCI ROVNÍ
ABY SME MU VIDELI DO OČÍ
ABY SA DODRŽALI NORMY
ABY NÁS NIKDY NEPRESKOČIL
ABY NEZATIENIL NAŠU SLÁVU
ODTNITE MU HLAVU

ODTNITE MU HLAVU
NECH NEVYTŔČA Z DAVU
ARMÁDA POTREBUJE ROVNÉ ŠÍKY
NEBUDEME SA MAZNAŤ S NIKÝM

ABY NEUNIKOL NAŠIM ZRAKOM
ABY BOL CELÝ V NAŠOM ZORNOM POLI
ABY SA NESKRÝVAL V MRAKOCH
ABY SI NEROBIL PO VÔLI
ABY NEUNIKOL NÁŠMU PRÁVU
ODTNITE MU HLAVU