sociologický prieskum

SOCIOLOGICKÝ PRIESKUM UKÁZAL
KDE SA NAŠA SPOLOČNOSŤ NACHÁDZA
AKO SPRÁVA ĎALEJ UVÁDZA
JE TO ZLÉ
S OBEZITOU NÁŠHO OBYVATEĽSTVA JE TO ZLÉ

SOCIOLOGICKÝ PRIESKUM UKÁZAL
KDE SA NAŠA SPOLOČNOSŤ NACHÁDZA
AKO SPRÁVA ĎALEJ UVÁDZA
JE TO ZLÉ
S ALKOHOLIZMOM NÁŠHO OBYVATEĽSTVA JE TO ZLÉ

SOCIOLOGICKÝ PRIESKUM UKÁZAL
KDE SA NAŠA SPOLOČNOSŤ NACHÁDZA
AKO SPRÁVA ĎALEJ UVÁDZA
JE TO ZLÉ
S NEHODOVOSŤOU NÁŠHO OBYVATEĽSTVA JE TO ZLÉ

SOCIOLOGICKÝ PRIESKUM UKÁZAL
KDE SA NAŠA SPOLOČNOSŤ NACHÁDZA
AKO SPRÁVA ĎALEJ UVÁDZA
JE TO ZLÉ
S PRACOVNOU ÚRAZOVOSŤOU NÁŠHO OBYVATEĽSTVA JE TO ZLÉ

PERCENTUÁLNE VYJADRENIE
POOPRAVILO PÔVODNÉ ZNENIE
NIE JE TO TAKÉ ZLÉ AKO SA ZDALO
NIE JE TO VEĽA NO ANI MÁLO

KEĎ SPRÁVNE ZVOLÍME UHOL POHĽADU
SME DOKONCA LEPŠÍ OPROTI ZÁPADU
A TAK NÁS MOŽNO URČITE POTEŠÍ
ŽE SME UŽ VO VŠETKOM SKORO UŽ NAJLEPŠÍ

A ŽE NÁM KRÔČIK
KU ŠPIČKE CHÝBA
TO NIE JE NAŠA VEC
A ANI CHYBA