xmetov

TUSIEXET TO XMETOV CUEZ
TXUKUV NOISUV OITMUCUEZ
AOJAAKIT TO XMETOV TANA
TXUKUV NOISUV OISUANA

NEROZUMIETE MI
ALE PREČO
SPIEVAM KÓDOVANOU REČOU

ABY MI NIK NEROZUMEL
BOLO CIEĽOM
TAKTO MÔŽEM SPIEVAŤ
CELKOM SMELO

MOŽNO SA VÁM TO ZDÁ PROTIVNÉ
ALE NEZNEUŽIJE TO NIKTO PROTI MNE