chvála poézie

JEDNA ŽERIE DRUHÁ PIJE
A TO VŠETKO Z DEPRESIE

A TRETIA KEĎ SLNKO HASNE
V DEPRESII PÍŠE BÁSNE

S POÉZIOU TAKTO VLASTNE
DEPRESIU ZVLÁDLA ŠŤASTNE