istota

MAŽÚ FARBY NIČIA CHUTE
ROBIA Z ĽUDÍ ROBOTY
ZNECITLIVIA VŠETKO ŽIVÉ
SOCIÁLNE ISTOTY

VYKRÁDAJÚ NAŠE HLAVY
UMŔTVUJÚ ŽIVOTY
ZVÄZUJÚ NÁM OBE RUKY
SOCIÁLNE ISTOTY

BERÚ VIERU ĽUDÍ V SEBA
DEGRADUJÚ HODNOTY
DEFORMUJÚ VŠETKY TVARY
SOCIÁLNE ISTOTY

A JA SA UŽ NIKDY
NEMIENIM VZDAŤ PRÁVA
ŽE MOJOU ISTOTOU JE LEN
MOJA VLASTNÁ HLAVA