krátkozrakosť prináša šťastie

ZELENÝ LEŽÍM V TRÁVE
ČERVENÝ SOM VLČÍ MAK
KEĎ ZROVNA NIE SOM PRÁVE
RYBA HMYZ CICAVEC VTÁK

TO VŠETKO PREŽIŤ DÁ SA
BUDE TO ASI TÝM
KRÁTKOZRAKOSŤ JE KRÁSA
DO ZRKADLA NEVIDÍM

NETREBA MASKOVAŤ TVÁRE
ZAKAŽDÝM VIDÍM INÚ
KÝM NEMÁM OKULIARE
SNY ISTO NEZAHYNÚ

ČO VŠETKO PREŽIŤ DÁ SA
BUDE TO ASI TÝM
KRÁTKOZRAKOSŤ JE KRÁSA
DOKOLA NEVIDÍM

KOHO CHRÁNI OČNÁ VADA
VŠETKO ZVLÁDA NEUPADÁ
STÁLE VERÍM NA ZÁZRAKY
JA SOM TAKÝ KRÁTKOZRAKÝ