pod hladinou

POD HLADINOU BEZ KYSLÍKA
TAM SA MA NIČ NEDOTÝKA
A TAK ČASTO CHODÍM TAM
TAK SA ČASTO POTÁPAM

TRÁVIM ČAS S RYBAMI VEDNO
VŠETKO JE MI ÚPLNE JEDNO
BEZ DÝCHANIA POL HODINY
TAK TAM MLČÍM SPOLU S NIMI

POD HLADINOU NEVADÍ MI
ŽE HORE JE ŽIVOT INÝ
ŽE UŽ MA TAM ZABILI
POLITICKÍ DEBILI

POD HLADINOU BEZ KYSLÍKA
RYBA MLČÍ SOMÁR HÍKA