apokalypticko-optimistická vízia

ŤAŽKÉ RANY NÁŠMU SVETU
ĽUDSKÍ ŠKODCI VRHLI SA NA PLANÉTU
ŽIVOT ODOLÁVA UŽ IBA KDE TU NÁM

VZNIETILA SA ATMOSFÉRA
NAD TRASÚCOU ZEMOU OZÓNOVÁ DIERA
ČISTÁ VODA UŽ NEVYVIERA NÁM

KONIEC SVETA SA RÝCHLO BLÍŽI
NEBOJÍM SA MNE TO NEUBLÍŽI
MOJE TELO ČELÍ SMELO ODOLÁM