hnutie odporu

HLUK A SVETLO REKLAMY
NIKOHO UŽ NEMÁMI
ĽUDIA SA LEN DOMA SKRYJÚ
ČÍTAJÚ SI POÉZIU

TÍ NAJSMELŠÍ V DOBREJ VIERE
PRESTALI SA SKRÝVAŤ V DIERE
A BAVIA SA OHROMNE
ČÍTAJÚ SI VZÁJOMNE