majetok

ZVEĽAĎUJ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
SVOJ PANELÁK SVOJ HRAD
V BYTOVOM JADRE
KAŽDÝ SA NADRE RÁD
ROZPRÁVKA ČO SA VOLÁ A JE TO
FIRMA BABRÁK A BRAT
ČLOVEK SA NADRE
AJ TAK TO ZBABRE STOKRÁT

ZVEĽAĎUJ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
ÚVERY SPLÁTKY HLAD
JA NA TO NIE SOM
VYHNEM SA STRESOM RÁD
VŠETKO JE MÁRNE TAK JE TO
VŠETKO SA ZMENÍ V PRACH
SÍDIELKO SVOJE
NECHÁM AKO JE V RUINÁCH

VEĎ NAKONIEC NIE JE TO ZLÉ
BÝVAM V CUKROVOM KAŠTIELI
MÁM STO SPÁLNÍ STO POSTELÍ
ZVEĽAĎUJ NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
A ZNÁŠAJ ŠPINU PRACH
TEHLY A KVÁDRE
STUHNUTÝ V SADRE MÁM STRACH

KAŠLEM NA NEHNUTEĽNÝ MAJETOK
NEZNÁŠAM ŠPINU PRACH
SÍDIELKO SVOJE
NECHÁM AKO JE TAK
VEĎ NAKONIEC NIE JE TO ZLÉ
SPÁVAM V CUKROVOM KAŠTIELI
A SO MNOU STRÁŽNI ANJELI