z misky

JA SOM MALÝ HLADNÝ PSÍK
OKRADOL MA ÚRADNÍK
Z DAŇOVÉHO ÚRADU
PREPADLI MA ODZADU

TEROR NÁSILIE A ZBRANE
VYBERÁ ŠTÁT SVOJE DANE
ŽIADAM MÁRNE O RADU
NEUNIKNEM ÚRADU

JA SOM MALÝ HLADNÝ PSÍK
OKRADOL MA ÚRADNÍK
NEMÁM PLAT A NEMÁM ZISKY
ZDANILI MI ŽRÁDLO Z MISKY